E-dziennik


e-Dziennik to nowoczesny system stworzony dla potrzeb placówek dydaktyczncyh, podnoszący standard pracy w szkole. Służy on do rejestracji wszelkich danych  dotyczących ucznia (uzyskanych wyników w nauce, ocen ze sprawowania, frekwencji, uwag itp.) w celu sprawnego pozyskania przez nauczyciela bieżących infoamcji bądź zestawienia tych danych według potrzeb.