Zdrowie
PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Program opracował:

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

działający w Gimnazjum nr 2 im. A. Prądzyńskiego we Wrześni

 

Termin realizacji: 01.09.2013 r. – 30.05.2017 r.
 

Od wielu lat troska o zdrowie uczniów i pracowników jest priorytetem działań Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Poniższy program jest zgodny z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, stanowi jego rozwinięcie i uszczegółowienie.
 

Założenie:

Edukacja zdrowotna jest ważnym elementem programu nauczania szkoły, gwarantuje lepszą jakość życia.
 

Cele:

- uświadomienie jedności osoby ludzkiej jako składającej się z ciała ducha i umysłu oraz wzajemnego oddziaływania poszczególnych sfer – podejście holistyczne

- przekazanie wiedzy na temat zdrowia i czynników które mogą istotnie wpłynąć na jego stan

- kształtowanie aktywnej postawy względem własnego zdrowia

- rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji celem poprawy jakości życia
 

Ewaluacja:

Zbieranie informacji na temat stopnia realizacji programu i osiągania wyznaczonych celów odbędzie się poprzez analizę dokumentów takich jak: protokoły, sprawozdania, wyniki ankiet, zapisy
w dziennikach oddziałowych, a także rozmowy, obserwacje, autorefleksje uczestników projektu, prezentacje, wystawy, zdjęcia.
 

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE --> plik PDF do pobraniaRAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

RAPORT ZA ROK 2014/2015

--> plik PDF do pobrania


RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

RAPORT ZA ROK 2013/2014

--> plik PDF do pobrania


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DZIAŁAŃ GIMNAZJUM NR2 WE WRZEŚNI

w ramach projektu

,,SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’

PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


 

,,Człowiek zdrowy to człowiek czysty

PROBLEM PRIORYTETOWY

,,Część uczniów nie stosuje podstawowych
zasad higieny osobistej


plik PDF do pobrania

 PLAN DZIAŁAŃ GIMNAZJUM NR2 WE WRZEŚNI

w ramach projektu

,,SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’

PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


 

,,Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają”

PROBLEM PRIORYTETOWY

,,Niska świadomość młodzieży w zakresie wiedzy na temat konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych ( w tym dopalaczy)”


plik PDF do pobrania


--------------------------------------------------

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR2 WE WRZEŚNI

w ramach projektu

,,SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’

PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

,,Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz”

 

PROBLEM PRIORYTETOWY

,,Większość uczniów nie stosuje zasad zdrowego odżywiania,
a w szczególności nie spożywają napojów niegazowanych i wody.”


plik PDF do pobrania


 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

RAPORT ZA OKRES  OD 1 WRZEŚNIA 2016r. DO  31 SIERPNIA 2017r.


plik PDF do pobrania