Patron szkoły


PRĄDZYŃSKI ANDRZEJ (1872-1938) 
Księgarz, wydawca, działacz społ. ur. 8.IX w Ruchocinie (ówczesny pow. Gnieźnieński ) w rodzinie ziemiańskiej Józefa i Marii z Drzeńskich. Uczył się w domu oraz przez 3 lata w gimnazjum w Trzemesznie. W 1886 rozpoczął naukę zawodu L.G.Langego w Gnieźnie. Po odbyciu służby wojskowej w Berlinie praktykował tamże jako księgarz. W 1895 przeniósł się do Lwowa i przez 5 lat pracował w księgarni Seyfartha i Czajkowskiego. W 1900 prowadził w Inowrocławiu księgarnię: "Dziennika Kujawskiego". W 1901 osiedlił się we Wrześni, gdzie 28.IX.1901 otworzył pod własną firmą pierwszą polską księgarnię, a wkrótce potem wypożyczalnię książek. W 1905 założył w Zurychu wraz z M. Kapałczyńskim drukarnię "Labor", przeniesioną w 1913 do Inowrocławia. Prądzyński należał do najczynniejszych działaczy patriotycznych na swoim terenie. Z racji sprowadzania i sprzedaży objętych indeksem dzieł polskich popadł w liczne kolizje z policją pruską. Zmobilizowany w 1914, walczył na froncie wschodnim. W 1918 powrócił do Wrześni. Tu reaktywował działalność miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Wybrany kierunek Wydziału Wykonawczego Rady Rob. i Żołnierskiej, przejmował urzędy z rąk niemieckich. Po wybuchu powstania wlkp. Z polecenia Powiatowej Rady Ludowej objął nadzór nad miejscową niemiecką gazetą "Wreschener Stadt-und Kreisblatt". Wiosną 1920 wykupił z rąk niemieckiej rodziny Schenke drukarnię i księgarnię (istniejące od 1863) i rozpoczął wydawanie redagowanego przez siebie "Orędownika Wrzesińskiego". W okresie dwudziestolecia prowadził wszechstronną działalność społeczną, ukierunkowaną w znacznej mierze regionalnie. Przekształcił w pismo regionalne "Orędownik Wrzesiński", przyczynił się do powołania "Wici Wlkp." (1931-37), miesięcznika poświęconego historii i kulturze Wielkopolski. W 1933 firmie P. nadano srebrną odznakę jubileuszową Związku Księgarzy Pol. P. otrzymał też wawrzyn PAL. Ideowo i organizacyjnie związany był z obozem narodowym. Proendecki charakter cechował jego "Orędownik Wrzesiński ". W 1935 P. został zwolennikiem sanacji. Zmarł we Wrześni 13 X 1938. Żonaty z Józefą Jaraczewskich , pozostawił dzieci: Marię, Janusza, Celinę i Zygmunta.
 
Barbara Wysocka
Więcej informacji o naszym patronie: www.pradzynski_andrzej.republika.pl