Oferta szkoły 2016/2017


Oferta szkoły 2016/2017

Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni:

 • zostało utworzone Uchwałą Nr VII/65/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 marca 1999 r. Siedzibą szkoły został budynek przy ul. Słowackiego 41,

 • to szkoła, która pragnie wychować nowe pokolenie - otwarte na świat poprzez aktywność intelektualną, edukację medialną, naukę języków obcych, aktywność ruchową,

 • aktualnie szkoła wabi wrześnian nowoczesnością i przestronnością budynku szkolnego z dobrze wyposażonymi gabinetami: informatycznym, fizycznym, chemicznym, biologicznym. Nasza szkoła rozwija nie tylko umysły młodych ludzi, ale również dba o ich
  zdrowie i sprawność fizyczną. To u nas znajduje się największa w regionie widowiskowa sala gimnastyczna, siłownia, sauna i stołówka,
   

Liczba oddziałów: 25
Liczba nauczycieli: 72
Liczba uczniów: 631

Liczba pracowników administracji i obsługi: 27

 

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy klasy:

 • klasa dwujęzyczna

 • klasa europejska

 • klasa matematyczno-informatyczna

 • klasa sportowa

 • klasa ogólna

 

Zgłoszenie dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 2

 

Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 2 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem


Regulamin rekrutacji
 

 

Przy zapisie do szkoły należy złożyć następujące dokumenty
od 22 lutego 2016r. do 31 marca 2016r.:

 • zgłoszenie do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

 • 2 zdjęcia

 • Odpis aktu urodzenia

do dnia 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem)

 • zaświadczenie z wynikiem sprawdzianu (oryginał lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem)