Akademia Programowania


W naszej szkole powstało jedno z 32 Stref programowania, w którym cyklicznie odbywają się sobotnie zajęcia pozalekcyjne z programowania.

Projekt Akademia Programowania to przedsięwzięcie będące odpowiedzią na wyzwania stawiane uczniom i nauczycielom. Jego celem jest kształtowanie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli.  Programowanie jest językiem przyszłości, a także kompetencją, która umożliwi aktywnie poruszanie się w nowej, nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i wykorzystywanie oferowanych przez nią możliwości. Nauka programowania sprzyja rozwojowi kreatywności, umożliwia dzielenie się swoimi pomysłami z innymi, pozwala realizować własne projekty i rozwiązywać problemy.
  
Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Więcej informacji: http://programuj.edu.pl/