Eduscience


PROJEKT EDUSCIENCE

 

Projekt „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czerwcu 2014 r. zakończył się etap testowania w 250 szkołach w całej Polsce. Po dwóch latach testowania, od roku szkolnego 2014 / 2015 produkt jest dostępny dla uczniów wszystkich szkół w Polsce, z czego skorzystało również nasze Gimnazjum przystępując do projektu.

Celem projektu jest, aby dzięki zmienionej formule uczenia wzrosło zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi, technicznymi oraz niezbędnymi w dzisiejszym świecie językami obcymi. Zachęca uczniów do tego, aby wzięli udział w realnym procesie badawczym, aby obserwowali otaczający ich świat, stawiali sobie pytania i samodzielnie szukali na nie odpowiedzi, aby byli w stanie przenieść metody badawcze na grunt szkolny.

 Projekt EDUSCIENCE oferuje:

  • naukę przez eksperymenty – projekt kładzie nacisk na angażowanie uczniów w wykonywanie doświadczeń dostosowanych do ich wieku i umiejętności,

  • różnorodność technik przekazu wiedzy – na platformie e-learningowej umieszczane są różnego typu materiały (filmy, pliki audio, obrazy, quizy, krzyżówki itp.),

  • bezpośredni kontakt z naukowcami PAN – telekonferencje, lekcje on-line, wizyty w obserwatoriach dają możliwość zadawania pytań, wpływania na przebieg badań czy prowadzonego właśnie eksperymentu,

  • poznawanie różnych aspektów nauki – prowadzone są transmisje satelitarne ze stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie oraz z obserwatoriów geofizycznych w Polsce,

  • nowoczesną metodykę nauczania – w której uczeń jest nie tylko odbiorcą stosowanych przez nauczycieli metod, ale także sam poznaje swoje możliwości i style uczenia się, przez co świadomie uczestniczy w procesie uczenia.

Więcej informacji o projekcie i jego platformie e-learningowej można odnaleźć pod adresem: http://www.eduscience.pl/