Grupa Żywego Słowa


GRUPA ŻYWEGO SŁOWA –  powstała w roku szkolnym 2004/2005 w Gimnazjum nr 2 we Wrześni, obejmując swym zakresem młodzież chętną do działania w różnych formach pracy z tekstem jako narzędziem  opisu języka: w recytacji, sztukach dramatycznych i formach kabaretowych. Opiekunem jest Elżbieta Górczyńska – nauczycielka wychowania do życia w rodzinie i instruktor teatralny.
 
 
CELE GRUPY ŻYWEGO SŁOWA:

 • Przygotowanie do odbioru tekstu literackiego w zakresie analizy, interpretacji, wartościowania i oceny;
 • Udoskonalanie dźwiękowej formy wypowiedzi i kulturę słowa;
 • Praca  z młodzieżą nad ruchem scenicznym;
 • Wdrażanie uczniom odpowiedzialność za zbiorową pracę  nie tylko sceniczną, ale również za działania poza sceną, na wyznaczonych poziomach działalności teatralnej i kabaretowej;
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowania młodzieży.

 
W pracy z recytatorami:
 

 • kształtowanie  wrażliwości repertuarowej - rozumienie tekstu                      
 • budowanie atmosfery scenicznej wypowiedzi, interpretacji, możliwości malowania, kreowania obrazów w wyobraźni widza;
 • dbanie o czytelność wypowiedzi poprzez swoisty warsztat aspektów kultury żywego słowa – artykulację i dykcję.

 
Spektakle Grupy Żywego Słowa:

 • Pierwsze przedstawienie dramatyczne pt.: „Anioł” zostało wystawione dnia 22 grudnia 2004 roku z okazji w Gimnazjum  nr 2;
 • Kolejnym spektaklem, tym razem kabaretowym, uświetniliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet, wystawiając dnia 8 marca 2005r. program pt.: „Bajki dla potłuczonych”;
 •  Premiera sztuki pt.:„Maleńka miłość” przypadła na 22 grudnia 2006r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
 • Gościnnie wystąpiliśmy ze spektaklem kabaretowym pt.: „Historią przez wieki” w „Popołudniu z teatrem”, które cyklicznie organizowane jest przez teatr „Kalambur” w maju. Ten program kabaretowy został również pokazany szerszej grupie młodzieży z Gimnazjum nr 2, w dniu 20 czerwca 2006r.;
 • 13 października 2006r. wystawiliśmy spektakl z okazji Dnia Edukacji Narodowej pt.: „List do mojego nauczyciela”. Natomiast 17.10.2006r. zaprezentowaliśmy się przed publicznością, którą stanowili emerytowani nauczyciele;
 • 20 grudnia 2006r. pokazaliśmy spektakl multimedialny pt. „Narodziny nadziei”, którego twórcami były razem ze mną dwie panie katechetki  i pani od muzyki. Został on zaprezentowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia nie tylko widowni, którą stanowili pracownicy gimnazjum, ale również młodzieży, gdzie w dniu 22 grudnia wystawiliśmy go trzykrotnie. Spektakl ten pokazaliśmy również rodzicom uczniów naszej szkoły i mieszkańcom miasta, we Wrzesińskim Ośrodku Kultury 10 lutego 2007r.;
 • 27 marca udaliśmy się ze spektaklem kabaretowym pt: „Historią przez wieki” na Prezentację Twórczości Artystycznej Dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Września „TALENTY – 2007”  organizowane we Wrzesińskim Ośrodku Kultury;
 • 26.09.2007r. wystawiliśmy na II Międzynarodowym Seminarium Pedagogicznym we Wrześni  spektakl, który został zagrany w języku angielskim pt. „The Quandary of Love” w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni;
 • 08 grudnia  2007r. odbyła się prapremiera spektaklu  „Tradycje Bożego Narodzenia” dla pracowników (około100 osób) różnych oddziałów „SKOKU im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.
 • 20 grudnia spektakl ten został pokazany pracownikom gimnazjum nr 2 a dzień później uczniom naszej szkoły. Natomiast 13 stycznia 2008r. zobaczyli spektakl rodzice i wszyscy chętni w Kościele Parafialnym Św. Królowej Jadwigi. 20 stycznia 2008r. wystąpiliśmy z tym świątecznym spektaklem we Wrzesińskim Ośrodku Kultury na koncercie laureatów Gminnego Przeglądu Jasełek; 
 • 26 kwietnia 2008r. wystąpiliśmy gościnnie ze spektaklem „Jak zdobyć kobietę?”  w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich w ramach V Powiatowego Przeglądu Twórczości Teatralnej „MASKA”;
 • Wystąpiliśmy w Kórniku na Przeglądzie Małych form Teatralnych poświęconych twórczości Aleksandra Fredry z fragmentem „Ślubów panieńskich” (20 maja 2008r.);
 • Wzięliśmy udział w V Jesiennym Konkursie Teatrów Młodzieżowych „Melpomena 2008” w Środzie Wlkp., ze spektaklem „Z nikąd do nikąd”, który odbył się w dniach 14-15-16 listopada 2008r.
 • 19 grudnia 2008r. wystawienie przygotowanego spektaklu pt.„Żeby człowiek był człowiekiem” dla pracowników naszego gimnazjum uczniów szkoły i w Gminnym Przeglądzie Jasełek;
 • Wystąpiliśmy w Kórniku na Przeglądzie Małych form Teatralnych poświęconych twórczości dramatopisarz współczesnych ze spektaklem Rafała Szamburskiego „Widzenie”(2-3 czerwca 2009r.);
 • 09.06.2009r. wystąpiliśmy w Kinie „Trójka” w cyklicznej imprezie pt. „Popołudnie z teatrem” organizowanej przez p. Dorotę Michalską ze spektaklami Rafała Szamburskiego „Widzenie” i „Z nikąd do nikąd”
 • Wystąpiliśmy dla mieszkańców Wrześni w dniu 11 listopada 2009r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury ze spektaklem „Droga do wolności”,który uświetnił obchody Dnia Niepodległości w naszym mieście.
 • 05.03.2010r. wystawiliśmy w naszym gimnazjum spektakl z okazji Dnia Kobiet dla społeczności lokalnej pt.„Jak zreformować mężczyznę?”


Grupa Żywego Słowa do tej pory współpracowała z następującymi nauczycielami: panią Honoratą Adamczewską, panią Anną Jankowską, panią Dorotą Michalską,  panią Iwoną Rydz, panią Marleną Stajkowską, panią Romą Wróblewską, panią Jolantą Chałupniczak i panem Pawłem Grześkowiakiem, o. Marcinem Kostką,


Osiągnięcia uczniów w konkursach


Laureaci konkursów teatralnych i recytatorskich w latach 2005-2009
 
Etap wojewódzki:

 • Pierwsze miejsce dla Korneliusza Siwińskiego w XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Juliusza Słowackiego, który odbył się w dniach 10-11. 06.2005 w Miłosławiu;
 • Wyróżnienie w finale dla Jakuba Zimnego w XXI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych  i Gimnazjów, który odbył się w MDK nr 2 w Poznaniu 31.03.2006r.;
 • Pierwsze miejsce dla Jakuba Zimnego w XXI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Juliusza Słowackiego, który odbył się w dniach 26-27.05.2006r.  w Miłosławiu;
 • Trzecie miejsce dla Magdaleny Wojtkowiak  i wyróżnienie dlaBartosza Andrzejewskiego w XXII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Juliusza Słowackiego, który odbył się w dniach 24-25.05.2007r.  w Miłosławiu;
 • Pierwsze miejsce dla Joanny Figas w XXIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Juliusza Słowackiego, który odbył się w dniach 15-16.05.2008r. w Miłosławiu;
 • Wyróżnienie dla Magdaleny Wojtkowiak i Szymona Kokoszki w XXIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Juliusza Słowackiego, który odbył się w dniach 15-16.05.2008r. w Miłosławiu;
 • Drugie miejsce i nagroda aktorska dla Moniki Szafraniak, Klaudii Gostyńskiej, Patryka Nathera podczas Przeglądu Małych Form Teatralnych w Kórniku poświęconych twórczości Aleksandra Fredry (20 maja 2008r.);
 • Pierwsze miejsce i nagroda aktorska dla Kasandry Zawal i Patryka Szymkowiaka podczas Przeglądu Małych Form Teatralnych w Kórniku (2-3 czerwca 2009r.);

Etap gminny:
 

 • Pierwsze miejsce dla Grupy Żywego Słowa w I Gminnym Przeglądzie Jasełek 2005 za spektakl pt: „Anioł”,  który odbył się we WOK-u we Wrześni;
 • Pierwsze miejsce dla Grupy Żywego Słowa na Talentach Gminnych 2005 organizowanych w WOK-u za spektakl kabaretowy pt: „Bajki dla potłuczonych”;
 • Pierwsze miejsce dla Jakuba Zimnego z kl. IIIa w Talentach Gminnych, które odbyły się w maju 2006r. w WOK – u we Wrześni;
 • Pierwsze miejsce dla Grupy Żywego Słowa na Talentach Gminnych 2007 organizowanych w WOK-u za spektakl kabaretowy pt: „Historią przez wieki”;
 • Pierwsze miejsce dla Grupy Żywego Słowa za spektakl pt. „Tradycje Bożego Narodzenia” wystawiony w WOK-u na Gminnym Przeglądzie Jasełek 2007;
 • Pierwsze miejsce we Wrzesińskim Ośrodku Kultury za spektakl pt. „Żeby człowiek był człowiekiem” na Gminnym Przeglądzie Jasełek 2008;