Samorząd uczniowski


Samorząd Uczniowski 2014/2015

 Skład Zarządu:

PRZEWODNICZĄCA: IGA STASZAK 3A

Z-CA  PRZEWODNICZĄCEJ: BARTOSZ RYBACKI 2B

SKARBNIK: FILIP ULANOWSKI 3B

SEKRETARZ: STANISŁAW KRZYMKOWSKI 1A
 

Przedstawiciele klas 1, 2, 3.

Hubert Bosacki 1E

Daria Bryłka 2G 

Lucyna Szczepańska 3E

OPIEKUNOWIE: Ida Dziubarczyk, Adam Egiert.

 

Plan pracy samorządu szkolnego na rok szkolny 2014/2015

 

CELE ZADANIA TERMINY UWAGI
Wspólne tworzenie dokumentu szkoły, opiniowanie zmian w statucie i WSO. Stworzenie i zatwierdzenie nowego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, Wrzesień 2014 Rady klasowe i Zarząd samorządu uczniowskiego.
Integrowanie uczniów klas pierwszych ze społecznością szkolną.
Kultywowanie szkolnych tradycji, promowanie zdrowego odżywiania.
Kształcenie umiejętności organizowania imprez szklonych.
Organizacja Dnia Gimnazjalisty – „Pierwszoklasista wie co je i wie co pije”.  3.10.2014 Odpowiedzialni:
władze samorządu i wychowawcy klas pierwszych.
Kultywowanie pamięci o patronie szkoły. Uprzątnięcie grobowca A. Prądzyńskiego oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Listopad 2014
 
 
Zarząd samorządu.
Integracja społeczności uczniowskiej, kultywowanie tradycji andrzejkowych. Audycja i wróżby andrzejkowe podczas przerw. Listopad 2014  Zarząd samorządu.
Integracja społeczności uczniowskiej. Uroczyste zapalenie choinki, Mikołajki, 6.12.2014 Ozdobienie holu szkolnego dekoracje świąteczne, częstowanie niespodzianką wchodzących do szkoły uczniów.
Integracja społeczności szkolnej, kultywowanie szkolnych tradycji. Walentynki, akcja „Przez żołądek do serca” 13.02.2015 Audycja i poczta walentynkowa.
Integrowanie społeczności uczniowskiej, kształcenie umiejętności organizowania zabawy dla kolegów. Pierwszy Dzień Wiosny. 20.03.2015 Odpowiedzialni: samorząd i klasy z wychowawcami.
Uwrażliwianie na estetyczny wygląd szkoły, dbanie o przepływ ważnych informacji.
Dbałość o estetyczny wygląd miejsca pracy.
Konkursy okolicznościowe,
Tworzenie szkolnej gazety, przygotowywanie audycji.
Cały rok Uczniowie wybrani przez władze samorządu.
Uwrażliwianie na problemy społeczne, kształcenie odpowiedzialności i aktywności. Pomoc przy projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie” Akcje charytatywne- np. „Góra Grosza” Cały rok Uczniowie wybrani przez władze samorządu wraz z opiekunami
Organizacja życia szkolnego. Współorganizacja uroczystości szkolnych, dyskotek. Cały rok  Samorząd wraz z opiekunami
Uwrażliwianie na estetyczny wygląd szkoły, dbanie do dobry przepływ informacji w społeczności uczniowskiej.  Opieka nad gazetką, losowanie „szczęśliwego numerka” Cały rok  Zarząd samorządu