Ekologia w szkole


GIMNAZJUM NR 2im. ANDRZEJA PRĄDZYŃSKIEGO SZKOŁĄ ZZIELONYM CERTYFIKATEM

 

Dnia 14 listopada 2006 r. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie Gimnazjum nr 2 we Wrześni otrzymało z rąk Ministra Środowiska „ZIELONY CERTYFIKAT”. Wraz z nami tytuł placówki o zrównoważonym rozwoju otrzymało 15. szkół i przedszkoli z całej Polski. Na uroczystość zostali zaproszeni: dyrektor szkoły p. Stefan Tomczak, p. Grażyna Przytarska wicedyrektor, ze Starostwa Powiatowego p. Małgorzata Lisiecka, z UMiG p. Grażyna Polowczyk oraz nauczyciele p. Ewa Mularczyk i Bożena Stygar – koordynator programu.


Podczas wizyty w Warszawie posadziliśmy dąb szypułkowy, który pochodzi w prostej linii od najstarszego dębu w Polsce - Chrobrego. Nasze drzewo nosi imię PORAJ.

W ubiegłym roku szkolnym zgłosiliśmy naszą placówkę do Ogólnopolskiego Programu Zielony Certyfikat. Po wizycie wstępnej  Komisji Zielonego Certyfikatu, która miała miejsce 21 października 2005 r. przystąpiliśmy do realizacji szeregu zadań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Po roku pracy komisja odwiedziła nas powtórnie. Wizyta końcowa miała miejsce 12 czerwca 2006 r. Po wnikliwej analizie materiałów, przeprowadzonych rozmowach i ankietach Kapituła Programu postanowiła uhonorować nasze Gimnazjum ZIELONYM CERTYFIKTEM.

Przedsięwzięcie ”Ochrona środowiska zaczyna się w koszu na śmieci” dotyczyło przede wszystkim selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Wdrożenie uczniów, ich rodziców i nauczycieli do selektywnej zbiórki odpadów.

 • Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu , szkole i w najbliższym otoczeniu.

 • Wymierne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

 • Włączenie społeczności lokalnej do zbiórki surowców wtórnych.

 • Promocja postaw proekologicznych w środowisku lokalnym.

 • Uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych ludzi.  

Organizacje i instytucje, grupy społeczne, z którymi nawiązano współpracę podczas realizacji przedsięwzięcia:

 • Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni
 • Oddział PCK we Wrześni
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów   i Kanalizacji
 • Gminne Składowisko Śmieci i Odpadów w Bardzie
 • Przedsiębiorstwo Plast- Met (przetwarzające tworzywa sztuczne)
 • Przedszkola: „Słoneczko” i „Mali Przyrodnicy”
 • Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni
 • oddział PTTK we Wrześni
 • PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 • Oczyszczalnia Ścieków
 • Zakład Obrotu Odpadami TROXI
 • Organizacja Odzysku REBA
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe EKOGC
 • P.P.H.U. PAHMAR
 • rodzice uczniów
 • środowisko lokalne

NASZE DZIAŁANIA:

1. Selektywna zbiórka surowców wtórnych.
Nasi uczniowie, ich rodziny, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły przez cały rok prowadzili zbiórkę odpadów. Przygotowaliśmy miejsca, w których można składać przyniesione z domu surowce. Wyznaczone grupy młodzieży w ostatnim tygodniu każdego miesiąca ważą i zapisują rezultaty. W każdej klasie są wyznaczeni łącznicy, którzy monitorują całą działalność i przekazują dane koordynatorom zbiórek. Surowce można dostarczać bezpośrednio do punktów skupu, skąd otrzymuje się specjalne zaświadczenia o ilości oddanych odpadów. Co miesiąc, na tablicy ogłoszeń, prezentowane są wyniki. Zwycięskie klasy mają prawo, w wybranym przez siebie dniu, być zwolnione z odpytywania. Nagrody indywidualne i dla zwycięskich klas będą wręczone w czerwcu. W tym roku szkolnym rozszerzyliśmy zbiórkę surowców o stłuczkę szklaną i tworzywa sztuczne kontynuowaliśmy makulaturę, puszki aluminiowe po napojach, cartridge i baterie. Prawie wszyscy uczniowie angażowali się w zbiórkę odpadów. W konkursie Wielki Zbiór Odpadów zdobyliśmy I.miejsce w powiecie w zbiórce baterii i II. w zbiorze makulatury.

2. Konkurs na najoryginalniejszy kosz na śmieci „KOSZ Z POMYSŁEM”
Powstały bardzo ciekawe prace plastyczne, niektóre bardzo zabawne. Wszystkie wymagały dużego  zaangażowania, często całej rodziny.

3. Konkurs plastyczny „COŚ Z NICZEGO”.
Wszystkie prace zostały wykonane z odpadów. Realizacja zadań odbywała się na zajęciach kółka plastycznego, na lekcjach techniki lub w domach uczniów. Ten konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Nauczyciele i rodzice zaskoczeni byli pomysłowością młodzieży. Cała wystawa została zaprezentowana rodzicom. Dużą część prac zakupili rodzice, uczniowie i nauczyciele podczas aukcji przedświątecznej. Pieniądze przeznaczone zostały na zakup słodyczy i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka.

4. Cykl wycieczek ekologicznych.
Gminne Składowisko Śmieci i Odpadów Nietoksycznych w Bardzie(21 września 2005 r.) Wrzesińska Oczyszczalnia Ścieków  (28 września i 4 listopada 2005 r.)Ta wycieczka cieszyła się dużą popularnością – wzięło w niej udział 230. uczniów. Uczniowie zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków. Nasza oczyszczalnia należy do najnowocześniejszych w kraju, jej funkcjonowanie jest bardzo kosztowne. Młodzież  zrozumiała, dlaczego woda jest taka droga i dlaczego musimy ją oszczędzać.Przedsiębiorstwo Recyklingu Plast- Met- przetwórstwo tworzyw sztucznych (18.11.2005). Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem śledzili proces, podczas którego powstawał granulat a z niego różne przedmioty. Tworzywa sztuczne są wyjątkowym odpadem, bo praktycznie są niezniszczalne. Trzeba je utylizować. Wielu zwiedzających przedsiębiorstwo, dotychczas nie zdawało sobie sprawy, że ono istnieje i jakie ma znaczenie dla środowiska.

5. Konkurs na najciekawszą ekologiczną prezentację multimedialną.
Prezentacja prac obyła się podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi.

6. Inscenizacja o ochronie środowiska dla przedszkolaków i dzieci szkoły podstawowej.
„W zielonym lesie i w zanieczyszczonym mieście – Jak zachować ład w przyrodzie?”

7. Plakaty o ochronie środowiska wykonane w języku angielskim i niemieckim.
Uczniowie, po raz kolejny, wykazali się niesamowitą pomysłowością, kreatywnością i zdolnościami plastycznymi. Plakaty w języku obcym stanowiły część scenografii podczas debaty ekologicznej. Dziś zdobią pracownie językowe.

8. Debata nt Stan środowiska w powiecie wrzesińskim.
Debata odbyła się podczas obchodów Dnia Ziemi, w czasie trwania VII Gimnazjady Ekologicznej zrealizowanej pod hasłem „Zdrowy styl życia” Program obchodów Dnia Ziemi 2006 obejmował:- sadzenie krzewów iglastych wokół szkoły, rajd pieszy – (trasy rajdowe wiodły do Oczyszczalni Ścieków, Wodociągów i Przedsiębiorstwa Plast- Met) , konkurs ekologiczny – dla wszystkich uczestników imprezy, debatę ekologiczną nt stanu środowiska w powiecie wrzesińskim,  konkurs na plakat, który stanie się logo VIII Gimnazjady „Sąd nad energią jądrową”,  konkurencje  sportowe. Debata nt Stanu Środowiskapozwoliła młodzieży uświadomić sobie, jak wiele zależy od nas samych, od każdego człowieka. Eksperci odpowiedzieli bardzo wyczerpująco na szereg zadanych przez młodzież pytań. Wiemy już, że dużo pozytywnego dzieje się w kwestii zrównoważonego rozwoju, ale jesteśmy świadomi tego, ile trzeba jeszcze zrobić, by móc powiedzieć – jest dobrze.

Nauczyciele zaangażowani w działania na rzecz środowiska naturalnego to: Ewa Mularczyk, Anna Adam, Izabela Nowicka, Monika Przybylska, Paweł Grześkowiak, Dorata Czech, Dorota Tomaszewska, Beata Kupczyńska, Karolina Żak, Urszula Wardeńska, Albert Frąckowiak, Agnieszka Górska, Andrzej Mittmann, Bożena Przybył, Honorata Adamczewska, Beata Nowicka, Anna Machi, Alicja Śmiejkowska, Julita Płowens, Roma Wróblewska, Jolanta Chałupniczak, Iwona Szamałek, Bożena Stygar, Anna Matuszewska, Małgorzata Depczyńska, Jolanta Brzezińska, Marlena Szwarc, Marzena Piotrowska, Elżbieta Górczyńska.